Uppgifter till Lektion.04Uppgift.8:

Förklara hur koden nedan fungerar. Förklaringen ska innehålla en sammanfattning av helheten och en detaljerad förklaring där du beskriver stegvis vilka kommando som *ingår i koden och hur de används i programmet.  

Uppgift.1: 

Skriv en kod där du skapar två variabler X och Y som sätts till 0 i "vid start" blocket. Med knappen A ökar X med 1, med knappen B ökar Y med 1 och ändringarna visas på displayen. 

TIPS:  Använd vid start: X=0, Y=0. När knapp( A) trycks: ändra x med 1. Visa (x). När knapp(B) trycks: ändra(y) med 1, Visa(y).

Uppgit.2: 

Skriv en kod där du skapar X och Y som sätts till 0 i "vid start " blocket. Med Pins P0 ökar X med 1 och visas det på displayen och med Pins P1 ökar Y med 1 och visas det på displayen. 

TIPS: Vid Start: X =0 och Y=0. När P0: X ändras med 1. Visa (X). När P1: Y ändras med 1 och Visa (Y).

Uppgit.3

Skriv en kod där du skapar en variabel Z som sätts till 0 under "vid start" blocket. Med knappen A+B släcks displayen och när kortet är skakad då ökar variabeln med 1 och visas det på displayen. 

TIPS: Vid start: Z=0.  A+B: Rensa skärmen. När skaka: ändra(z) med 1. Visa(z).

Uppgift.4: 

Skriv en kod som skapar två variabler X och Y i början av koden. Variabeln X sätts till 0. På varje tryck på knapp A ökas variabeln X med 1 och på varje tryck på knapp B multipliceras variabeln X med 2 och svaret sätts till variabeln Y som visas på displayen. 

TIPS: Start: X=0, Y=0.  knapp A: ändra x med 1. Visa (x). Knapp B: sätt (y= X*2), Visa (y).

Uppgift.5: 

Skriv en kod som skapar två variabler X, Y i början av koden och sätts till 0. På varje tryck på knapp A ökas variabeln X med 1 och på varje tryck på knapp B multipliceras variabeln X med talet 2 och adderas med 1. Svaret sätts till variabeln Y som visas på displayen. 

TIPS: Vid start: X0=, Y=0. När knapp(A) trycks: ändra x med 1, När knapp(B) trycks: Sätt Y till x*2, Sätt Y till y+1, Visa(y). 

Uppgift.6: 

Skriv en kod som skapar två variabler X och Y i början av koden och sätts till 0. På varje tryck på knapp A ökas variabeln X med 1 och på varje tryck på knapp B ökas variabeln Y med 1.

- När Pin( P1) trycks: multipliceras variablerna med varandra och visas svaret på displayen.

- När Pin(P2) trycks: divideras variablerna med varandra och visas svaret på displayen. 

Uppgift.7:

Skriv en kod som skapar två variabler X och Y i början av koden. Variablerna sätts till 0. På varje tryck på knapp A ökas variabeln X med 1 och på varje tryck på knapp B ökas variabeln Y med 1.

- När Pin(Po) trycks: Subtraheras variablerna och visas på det displayen. 

- När Pin(P1) trycks: Adderas variablerna och visas på det displayen.