sv

Uppgifter:lektion.02

Variabler

Uppgift 01

Figuren nedanför visar en rektangel med sidor x och y där x är längden och y är bredden. Skriv ett program som beräknar:

1- rektangelns omkrets

2- Rektangelns Area.

Sätt variabeln x till 15 och variabeln y till 10  

Svaren skrivs ut på skärmen 


Uppgift 02

Figuren nedanför visar en triangel med höjden h och basen b.  Skriv ett program som beräknar:

1- Triangels omkrets. använd variabeln x till den tredje sidan av triangeln.

2- Triangelns area. (arean beräknas med uttrycket b*h/2)

Sätt variabeln h till 6 och variabeln y till 4  

Svaren skrivs ut på skärmen 

Uppgift 03

Skriv ett program som beräknar algebraiska uttrycket 6x +4

om :

a) x = 3         b) x = 4       c)  x =  6


Uppgift 04

Skriv ett program som beräknar följande:

a) Differensen av två tal (kalla talen för x och y)

b) Summan av två tal (kalla talen för a och b)

c) produkten av två tal (kalla talen för c och d)

d) kvoten av två tal (kalla talen för f och g)


Uppgift 05

Skriv ett program som beräknar hur lång går ljudet på 5 minut. Använd formeln S = V*T (S: är sträckan. V: är hastighet. T: är tiden.)

Ljudets hastighet är 240 m/s (meter varje sekund) 

Programmet omvandlar först tiden till sekunder från minuter och sedan beräknas sträckan med formeln ovan.


Uppgift 06

Skriv ett program som omvandlar temperaturen från grader Celsius C till en temperatur i Fahrenheit F. Använd formeln          F = 1.8C + 32

a)  10 grader.       b)  15 grader        c)   20 grader

Uppgift 07

Skriv ett program som omvandlar temperaturen från Fahrenheit F  till en temperatur i grader Celsius C. Använd formeln F = 1.8C + 32

a) 32 grader F       b) 15 grader F        c) 50 grader F


Uppgift.08

Testa följande program och skriv vad är det som beräknas med två stjärnor mellan talen ** 

a)  print(2**2)      b)  print(3**2)        c)  print (3**3)