Knappar

Knappar har minst två ben som kan anslutas ihop när knappen trycks ner. På experimentet ovan är ena ben av knapp.1 kopplad till GND (-) på en av Microbit pinnar där står 0V via den blåa linjen på kopplingsplattan. Andra benet är kopplad till pinnen P0. Knapp.2 är kopplad på samma sätt med en benet ansluts till pinnen P1.  Använd samma krets som ovan och lös uppgifterna nedan.

Experiment.1: 

Tänd, släck lysdioden

Experiment.2: 

Blinkande lysdiod och displayen

Experiment.1

Till experimentet.1 används två knappar och en lysdiod. Knapparna sätts fast på en kopplingsplatta. Ena knapp kopplas från ena ben via en tråd till pinnen P0 och andra knappen kopplas till P1 från ena ben med en annan tråd. Knapparnas andra benen sammankopplas till minus linjen på kopplingsplattan som vidare kopplas till pinnen med 0V på Microbitkortet precis som i bilden ovan. Lysdioden kopplas till minus linjen på kopplingsplattan från det korta benet (katoden) och till pinnen P8 från det långa benet (anoden).

Koden:

Koden består av två olika blockprogram. Det första blocket visar instruktioner som gäller när knapp P0 trycks där  en lysdiod som är kopplad till pinnen P8 sätts på med instruktionen "digital skriv P8 till (1)" samtidigt visar en "1" på displayen. Det andra blocket av koden visar instruktioner som styr knappen som är kopplad till pinnen P1 där släck lysdioden med instruktionen "digital skriv P8 till (0)" och släcks displayen med instruktionen "rensa skärmen"

Experiment.2

Låt koden från experimentet.1 vara kvar och använd pinnen P2 till experimentet.2 så att när man trycker ner på pinnarna P0 och P1 fungerar det som i det första experimentet och när man trycker på pinne P2 utförs koden "blinkande lysdiod och displayen" för att få en lysdiod på displayen att blinka samtidigt som den andra lysdioden.

Koden består av en loop som upprepas 10 ggr genom att skicka ut en "1" och en "0" till ett  lysdiod via pinnen P0 samtidigt som den tänder och släcker lysdioden (2,2)som ligger i mitten av displayen. ( Man kan också koppla en extra lysdiod via pinnen P8. Lysdiodens  långa benet kopplas via en tråd till pinnen P8 och från det korta benet till minus på pinnen där står 0V eller GND via den blåa linjen på kopplingsdäcken )

Kretsen: På det andra experimentet kopplas en knapp till på samma sätt som på experiment.1, från ena ben av knappen kopplas en tråd till pinnen P2 och från andra benet kopplas en tråd till pinnen med 3V via den röda linjen som syns på kopplingsdäcken.

Knappar

Experiment.3: 

ljusspel med knapp

På experiment.3 lägger till en lysdiod som ska kopplas till pinnen P8 på Microbit från en det långa benet (+) och från det korta benet av lysdioden kopplas en till tråd till pinnen med 0V  (-) på kortet. Man lägger också en knapp som kopplas till pinnen P2 från ena ben och till pinnen med 3V från det andra benet precis som i experiment.2. (Låt experiment.2 kvar och lägg till en lysdiod)

Experiment.4: 

Binär till decimal tal

Till experimentet.4 används fyra knappar som kopplas som följande:

- Första knappen kopplas till pinnen P0 från ena ben och till 3V från andra benet.

- Andra knappen kopplas till pinnen P1 från ena ben och till 3V från andra benet.

- Tredje knappen kopplas till pinnen P8 från ena ben och till 3V från andra benet. 

- Sista knappen kopplas till pinnen P2 från ena ben och till 3V från andra benet.