Experiment

Löda och experimentera

Enkel FM-Sändare

Enkel FM sändare: Du behöver följande komponenter:

- Transistor 2655 

- Två motstånd 4,7 k och 100 ohm, 

- Två kondensatorer 4,7 pF och 104 pF, 

- En spole 

- En mikrofon och ett batteri mellan 3-6V

Gör så här:

Löd mikrofonen parallellt med en kondensator på 104 pF. Löd sedan kondensatorns ena ben till transistorn på kollektor och andra benet till ett 100 Ohm motstånd som ska lödas till transistorn andra benet som kallas för emitter.

Mellan kollektorn och en spole med 5 varv ska lödas ett annat motstånd med 4,7 k. Spolens andra benet löds till bas. Mellan bas (benet i mitten på transistorn), mellan emittern och bas löds en annan kondensatorn med 4,7 pF

Testa sändare med en FM radio som kan laddas ner på mobilen  som i bilden nedan. Justera frekvensen på radion så att ni kan höra signalen som skickas ut från sändaren

FM-Sändare på 200 m

Utveckla sändaren som följande.

Det här är ett schema över en utvecklade FM-Sändare som kan skicka en signal upp till  200 m avstånd. Nästan samma  komponenter som före sändaren. På den här läggs till en reglerbar kondensator mellan 10-40 pF som används för att justera sändnings frekvensen.

Bilden på sändaren efter tillverkning.

Ström indikatorn

Upptäck ström felen på din el hemma.

Så här gör du:

1- Löd tre transistorer BC547 som i bilden ovan. Emitter på transistorn 1 löds till bas på den Transistorn 2 i mitten.

2- Löd emittern på transistorn 2 till bas på på transistorn 3 till höger och emittern på transistorn 3 till höger löds till minuspolen (-)

3- Löd Kollektorer på Transistor 1 och 2 till pluspolen (+) på batteriet 3,7 V.

4- Löd mellan kollektorn på Transistorn 3 och pluspolen en lysdiod (Led) 

Test genom att föra den närmare en strömkälla t.ex. på en vägguttag eller eluttag med strömbrytare för titta vad som sker när du avbryter strömmen.

Egen trådlös hörlurar

En IR DIOD kopplas och gamla hörlurar

Två fotodioder och gamla hörlurar

Enkel ljud förstärkare

Med bara fyra komponenter

Sista fasen:

När alla komponenter är kopplats testa med att spela musik från din mobil genom att koppla den till potentiometern externa ben.

- Koppla ett motstånd 1 k ohm (680 ohm) mellan bas och kollektor av     transistorn TIP 41C. (det går också med C2625 )

- Skruv fast transistorn på kyl-metall och koppla en 470 uF (100 uF)     kondensatorn mellan bas och potentiometern på benet i   mitten.

- Emittern ska kopplas till det andra benet av potentiometern     som i bilden nedan.

- koppla ett batteri pluspolen (+) till en högtalare och minus till emittern.

- koppla sist Amplifier till en mobil och spela nån musik på den

Säkerhets alarm med LDR

Du behöver följande komponenter:

Transistor CIBC 5478, IR-Led, LDR, Ett motstånd 330 ohm, ett motstånd 220 ohm, lysdiod, led. 

1- koppla motståndet 330 mellan emitter och bas

2- koppla minuspolen på LED till kollektorn

3- koppla bas till ena ben av Fotoresistor LDR

4-koppla ett motstånd 220 Ohm mellan plus av LED och det andra benet på Fotoresistorn.

5- Vrid fotoresistorn och LED mot varandra.

6- Sätt på batteriet (+) mellan LDR och motståndet och minus (-) till emittern.

Titta på filmen och gör samma

Enkel batterinivå indikator

Koppla fem lysdioder i serie till varandra sedan koppla fem motstånd med 1,5 K Ohm parallellt som schema ovanpå.

Diod 6 (+) kopplas till en potentiometer som är kopplat til + på batteriet. Alla motstånden kopplas till minus på den andra benen.

Vrid på potentiometern och titta på hur lysdioderna lyser beroende på spänningen.

Vatten nivå

Material:

2 st röda lysdioder

3 st gröna lysdioder

5 elektriska tråd med olika färger.

5 st motstånd med 100 Ohm.

Löd alla dioder och motstånden som i bilden bredvid. Löd sedan tråden med olika längder så att den gröna som är längst ner får längste tråd och den röda längst upp får den kortaste tråd efter lödning.

koppla minus på lysdioden lägst ner till minus på ett batteri och pluspolen av batteriet och alla andra tråd ska föras i en glas av vatten.

Titta på vilka lysdioder som lyser häll så småningom ner vatten och ta reda på vilka och när lycer dioderna.

Bygg en ljudsensor

Kretsen består av två transistorer BC 547. Kollektorn på ena kopplas till bas på den andra vars kollektorn är kopplats via ett motstånd 220 Ohm till lysdiod (-) och emittern till minus på ett batteri. Dioden i sin tur är kopplats till + på ett batteriet.

Den andra transistorns bas är kopplat till mikro vi en kondensator 470 uF med pluspolen och till plus på batteriet via ett motstånd 1 M. Plus på kondensatorn är också kopplat till pluspolen via 10 K. Emitter på den här transistorn är kopplat till minus på batteriet och kollektorn till pluspolen via 10 K Ohm.


Testa byggsatsen genom att göra ett ljud eller buller med en klapp och se om lysdioden lyser.

Tända lampa med fjärrkontroll mm..

Att fixa dina lampor hemma så att de kan tänds och släckas med en fjärrkontroll. 

Bilderna visar ett enkelt krets som består av en enda transistor BC547, en fotoresistor eller IR diod och en 5V relä.

Så här kopplar ni komponenter: 

Resistorns kollektor kopplas till ett ben på relä, bas kopplas till en fotoresistor som är kopplats i sin tur till det andra benet på relä på samma sidan av relä som är kopplat till pluspolen på batteriet. 

Transistorns emittern kopplas till minuspolen på batteriet.

Användning av kretsen:

Kretsen kan också användas till något annat än att tända och släcka lampor. Man kan också göra den till eld-sensor som i den tredje bilden. Det kopplats till en BUZZER och en till batteri. Buzzer skickar ut ljudsignaler om något eld eller ljus upptäcks av fotoresistorn. Man kan testa den genom att tända en tändsticka framför fototransistorn och se om det utlöser varningssystemet. 

På den sista bilden används det till tjuvalarm genom att lägga till en lysdiod eller en IR-diod som skickar ett laser ljus. Om någon passerar förbi avbryts ljuset och skickas ett ljud signal vi Buzzer.     

Regulator

max 20 v

För att sänka en elektrisk spänning till ett mindre värde man bygger en ett krets som kallas för regulator.

Bilderna visar en enkel regulatorn som bara består av tre komponenter som är en 10K potentiometer, ett 1 K Ohm motstånd  och en IC Im317 som ska kopplas som i den andra bilden. 

Sista bilden visar en test med ett batteri på 9V och em voltmeter för att se hur ändras spänningen på utgången med potentiometer justeringar.