Skissa trafikljus

I den här sidan visas ett exempel på olika faser av en korsvägskiss som består av fyra motorvägar och en järnväg som möts på en punkt där trafiken styrs av ett trafikljussystem. Skissen delas i flera steg och på varje steg ritas en en sak i taget. 

Steg.1

Steg.2

Steg.3

Steg.4

Steg.5

Steg.6

Steg.7

Rutor

I steg.1 ritas olika  rektanglar och kvadrater med "rektangel". På bilden steg.1 Ritas det två långa rektanglar som bygger vägen och 12 små rutor i kvadratform.

Järnväg

I steg.2 ritas en järnväg med pennan ovan som drar några linjer på kanten av vägen i form av små, långa rektanglar

Stolpar

I steg.3 dras ut och rutorna för att se  tjockare. Det bildas ett antal stolpar på vägen. 

Skydd mot järnvägen

I det här steget används "rektangel" igen för att bygga ett skydd järnvägs kanterna. Det ritas som långa rektanglar längst vägarna

Ljussystem

I steg.5 behövs "cirkel", "rotera" och "panorama". Man roterar runt stolparna för att sedan kunna rit små cirklar på ytorna mot vägar. 

Målning

I steg.6 dras ut cirklarna och målas med tre olika färger, röd, gul och grön.

Bommar

Bommar byggs som smala rektanglar som dras inåt mot vägen .