Länkar till uppgifter

Uppgifterna är uppdelad i 14 delar som tillhör till lektioner 1 till 14. Antal uppgifter varierar mellan 6 till 10 st par lektion. Sista uppgiften handlar om en skriftligt text där förklaras olika koder som uppladdade i form av bilder.

lektion.01


lektion.02


Lektion.03


Lektion.04


Lektion.05


Lektion.06


Lektion.07


Lektion.08


Lektion.09