Trafikljus 🚦 system

På sidan under visas en sammanfattning av de olika delarna av projektet som är mekanik, elektricitet, elektronik, programmering och produktion av elektricitet

Projektet handlar om att bygga en korsväg där möts olika bilvägar med en ett tågväg. På korsningen byggs ett trafikljus system som låter trafiken att gå eller stanna för att undvika krockning. systemet styrs av ett elektroniskt kort som programmeras med blockprogrammering på microbit. På vägen byggs också bommar som fungerar elektrisk och styrs av det elektroniska kortet. Systemet försörjas med ett miljövänligt EL som byggs i närheten av vägarna. 

Projektet består av fem delar, den första delen är mekanisk där man skissar, bygger och målar vägar och bygger andra mekanismer som som t.ex. stolpar för att sätta fast ljus systemet, elsystem och annat, den andra delen är elektrisk där man jobbar med serie och parallellkoppling av lampor, tredje delen är elektronisk där kopplas sensorer och andra elektroniska komponenter till det  elektroniska kretskortet. På den fjärde delen jobbar man med programmering där byggs och testa olika koder som styr trafikljussystemet. Sista delen är tillverkning av elektricitet. 

1. Mekanik 

Bilden bredvid visar ett exempel på en skiss där två bilvägar träffas i en korsning med en tågväg som är målad med en orange penna och som går parallellt med den stora vägen.

 • Man ritar  en skiss över hur korsvägen ska se ut. I skissen ska visas och markeras alla delar som ingår i projektet.
 • Korsvägen byggs med hjälp av träbitar och lim eller spik, på vägarna målas och ritas linjer så att det ska se ut som på dem bilfälten på vägarna.

 • På vägarna ska sättas fast nåt form av stöd till ljus systemet (stolpe) där färglampor (Lysdioder) skulle hängas.

 • På tågvägen ska också placeras rörelse sensorer eller annan typ av sensorer som kan ge varnings signal till systemet för att sätta ner bommarna.

2. Elektricitet

I den här delen av projektet arbetar man med elektricitet där testas  olika kopplingar av lampor i serie-parallellkopplingar.

 • Det ska användas LED-lampor med tre olika färger. Röda för stoppsignal, gröna för kör signal och gula för varningssignal. Lamporna är typ av små lysdioder som visas i bilden till vänster.

 • Lysdioderna har två ben (minuspolen och pluspolen), ena benen är korta och andra lite längre. De korta benen måste alltid kopplas till minuspolen på batteriet. De andra ska kopplas till valda Pins på microbit där kommer ut signaler som styr lysdioden.

 • Batteriet ska vara på 3-5 volt.

 • Alla lampor ska kopplas parallellt till micro-bit kortet.

 • Lysdioderna som ska lysas samtidigt kan sammankopplas  till samma utgångar på Microbitkortet.

3. Elektronik

 • På elektronik delen används en komponent som kallas för Servomotor. komponenten har en del som kan vridas från 0 till 360 grader och styrs av programmering från Microbit kortet.

 • Servomotorn ska sättas på väg för att fungera som bommar som ska öppnas och stängas för att låta fordonen att gå/stoppa när ett tåg kommer förbi.

 • På tågvägen placeras rörelse sensorer som känner av när tåget kommer fram och ger en varningssignal till Microbitkortet för att sätta ner bommarna och stoppa trafiken.

4. Programmering

 • När alla delar är byggd och kopplade ihop som bland  annat lysdioder, tråden, bommar, sensorer och Microbit, då börjar man med att bygga koder som  ska styra  lysdioderna, sensorerna och bommarna.

 • koden ska bestå av två delar som körs ihop. Ena koden styr hur lysdioderna ska lysas i ordning för hela tiden (för evigt) och den andra delen av koden körs bara när tåget passerar. Det blir som en avbrytning signal som skickas ut från sensorer till Microbit för att avbryta det första koden. När tåget har gått då körs huvud-koden igen.

5. El produktion

Trafikljus systemet kommer att försörjas av en miljövänlig energi källa. El från vindkraft eller solenergi. Det ska därför kunna byggas ett kraftverk som producerar elektricitet till systemet.